2016-05-09 G. 11:10 KM 8207/11

2016-05-09 G. 11:10 KM 8207/11

W budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Kocjana 3
w Warszawie w sali nr 7 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: JanuszSzulc położonej: 01-446 Warszawa, Lędzka 46/4, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy MokotowaWydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW więcejFORMULARZ KONTAKTOWY
dla dłużników
Prosimy uzupełnić pola poniżej i oczekiwać na połączenie zwrotne z kancelarii. Korzystanie z formularza jest bezpłatne.
Godziny pracy: poniedziałek 15.00-18.00 czwartek 9.00-12.00