2016-04-18 G. 13:30 KM 102268/14

1

07 kwi 2016-04-18 G. 13:30 KM 102268/14

W budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Kocjana 3 w
Warszawie w sali nr 135 odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu mieszkalnego położonego: 01-493 Warszawa, Czerwonych Maków 12/13, dla której Sąd
Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o
numerze KW WA1M/00337550/5

 FORMULARZ KONTAKTOWY
dla dłużników
Prosimy uzupełnić pola poniżej i oczekiwać na połączenie zwrotne z kancelarii. Korzystanie z formularza jest bezpłatne.
Godziny pracy: poniedziałek 15.00-18.00 czwartek 9.00-12.00